Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.1   Begripsbepalingen 

De huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.

De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis.
 

1.2   Personen

Het maximum aantal toegelaten personen mag in geen geval worden overschreden (max 14 personen).

Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het vakantieverblijf worden geweigerd zonder terugbetaling of vergoeding.

Het vakantiehuis wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren, eveneens is het organiseren van studentenfeesten en vrijgezellenfeesten verboden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het vakantieverblijf worden geweigerd zonder terugbetaling of vergoeding.

 

1.3   Huisdieren 

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het vakantieverblijf worden geweigerd zonder terugbetaling of vergoeding.
 

1.4   Aankomsttijden en vertrektijden 

De aankomst – en vertrektijden dienen gerespecteerd te worden, indien dit niet het geval is kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.
 

1.5   Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de huurder 

De huurder verplicht zich ertoe het vakantieverblijf en haar omgeving te respecteren met betrekking tot het geluidsniveau.

De huurder dient het vakantieverblijf te onderhouden als een goede huisvader.

De huurder dient het materiaal aanwezig in het vakantieverblijf proper en op zijn oorspronkelijke plaats terug te leggen bij vertrek.

De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.

De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn gasten, evenals de schade die zij veroorzaken.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in het vakantiehuis.

De huurder is verplicht toegang tot de villa te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

Het is verboden te roken in het vakantieverblijf.
 

1.6   Schade en waarborg 

De waarborg dient als garantie voor het dekken van eventuele schade.

Alle kosten voor herstel of heraankoop vallen ten laste van de huurder.

Schade veroorzaakt door de huurder en/of zijn medebewoners dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de verhuurder.
 

1.7   Overig 

Het zwembad mag enkel gebruikt worden tussen 1 mei en 30 september.

Er mag geen glazen servies gebruikt worden aan het zwembad en in het bijhuis (wellness en bioscoopruimte) er zijn voldoende plastiek glazen in de buitenbar.

De huurder dient het zwembad proper en hygiënisch achter te laten.

De kussens van de ligstoelen dienen bij vertrek terug op zijn plaats worden gelegd (in het tuinhuis).

 

De huurder gaat bij boeking akkoord met de algemene voorwaarden.